top of page
  • shanagillet

Gedrag, emoties en ziel

Alle wezens met een ziel, komen op aarde om te leren, om te groeien en zich te ontwikkelen. We zijn niet meer of minder dan andere soorten. Ieder onderweg op zijn pad, op eigen tempo. Er is geen goed of fout aan. Als we geboren worden, staan we nog nauw in contact met het universum. Onze ziel kiest dit leven, dit lichaam. De plaats waar we geboren worden, de mensen om ons heen, de kansen die we krijgen.


Dit zijn allemaal factoren die dus perfect aansluiten op het vorige leven dat we hadden. Als we geboren worden, zijn we nog 'heel', compleet en gelukkig. We weten perfect wie we zijn, wat we komen doen in dit leven, wie we in dit leven ontmoeten en wat we willen bereiken.


We komen op aarde om kansen te benutten die we in een vorig leven nog niet hadden, of niet hebben benut. We gaan dus verder waar we gepauzeerd waren. Ik zeg gepauzeerd en niet geëindigd, aangezien ik het zie als één grote reis, onze verschillende levens op aarde.


Ik ben er rotsvast van overtuigd dat mensen en dieren reïncarneren en de ziel ook alles meeneemt van vorige levens. Mensen reïncarneren als mensen, katten als katten, enzovoort,...


Onlangs had ik een gesprek met een jonge hond die overdreven agressief reageerde. Hij kwam van een goede kennel, had goede ouders, goede (gedrags)testen, geen fysieke of mentale afwijkingen. En bijgevolg dus moeilijk te verklaren agressief gedrag. Op de filmpjes die ik door kreeg, ging hij als een razende te keer in zijn bench. En eens uit de bench, een vernielzucht naar alles rond hem: de zetel, kussens, stoelen, tafels, bloempotten,... ALLES wat hij tegenkwam moest er aan. De baasjes zijn bij dierenartsen geweest, geëxperimenteerd met verschillende soorten medicatie, voeding, speelgoed, gedragstherapeuten, hondenscholen,... alles wat ze maar konden bedenken. Maar niets bleek te helpen.


Uiteindelijk kwamen ze bij mij terecht. Ik maak contact met de ziel van een dier, via mijn eigen persoonlijke gids. Toen ik contact maakte, kreeg ik een angstig gevoel over mij. Geen boos of agressief zoals ik verwachtte. Ik kreeg door dat het gedrag is ontstaan niet uit dit leven, maar uit een vorig leven. Wat verklaart waarom zo een fysiek jonge hond, zo sterk agressief gedrag vertoonde. Hij was in een vorig leven achter gelaten door zijn toenmalige baas met wie hij een heel intieme, sterke band had opgebouwd. Ze deden bijna alles samen en hij vertrouwde hem volledig. Hij is vrij oud geworden in dat leven, en zijn hele leven had hij bij één baas doorgebracht. Die had hem gevonden toen hij nog een puppy was, groot gebracht alsof het zijn eigen kind was en met hun 2 vormden ze een (h)echt gezin.


Wegens voor hem onbekende reden heeft de baas hem achter gelaten tijdens een wandeling, vastgebonden aan een boom. Het was een wandeling die ze vaker deden, dus hij was zich van geen kwaad bewust. Hij reageerde ook heel kalm en vriendelijk toen hij aan de boom werd vast gemaakt. Pas toen hij de baas uit het zicht verloor en niet meer terug kwam, is zijn gedrag veranderd.


Het agressieve gedrag dat we vandaag de dag zien bij hem, komt niet voort uit woede of dominantie (wat voorheen gezegd werd), maar wel uit verlatingsangst. De huidige baas lijkt qua uiterlijk heel goed op de vorige baas en de hond reageert overdreven op het alleen gelaten worden. Zelfs bij een plasje in de tuin, moest er iemand mee met hem en mocht de deur niet toe. Wanneer de persoon binnen bleef, bleef de hond ook binnen en deed hij binnen zijn behoefte.


Het gedrag is verbeterd door te werken op de vertrouwensband tussen mens en dier, die enkel kan versterkt worden als je ook weet waar het gedrag vandaan komt.


Met dit verhaal wil ik aantonen dat het gedrag dat dieren vertonen, vaak een mix is van wat ze in hun vorige levens hebben meegemaakt en met zich meedragen. Dit kan zich ook op fysiek vlak uiten. Een dier dat extreem bang is van water, kan in een vorig leven verdronken geweest zijn. Of een dier dat vaak last heeft van zijn halswervels of rug, kan op die plaats mishandeld geweest zijn of iets gebroken hebben.


Door contact te leggen met de ziel, kunnen we veel te weten komen over het dier zelf. Waarom ze een bepaald gedrag vertonen. Wat ze hebben meegemaakt, waarom ze kiezen om ons tegen te komen in dit leven en hoe we hen het beste kunnen helpen (en zij ons).0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page